İnsan Makine Etkileşimi (Man Machine Interaction)

Endüstri devrimi sonrasında makineleşme, gelişen sanayi üretimi ve değişen toplumsal yapı insanoğlu'nun binlerce yıldır yaşadığı düzenin değişmesine yolaçmıştır. Makinelerin teknik problemlerin çözümünde ve üretimde kullanılması sürecinde binlerce insan bu makinelerin kullanımından sorumlu olmuş, bunları çalıştırmışlardır. Gelişen teknoloji ile birlikte makinelerin insanlar tarafından başarılı olarak kullanılamadığı gözlenmiş, makinelerin tasarımlarında özel değişikliklere gidilmiştir. İlk kez 1899 yılında Mors alfabesi ile telgraf gönderen operatörlerin performanslarının nasıl yükseltilebileceği konusu ele alınmıştır. Yıllar içerisinde ikinci dünya savaşı önemli bir aşama olmuştur. Savaş süresince çok hızlı geişen teknoloji önemli teknik avantajları pilotların ve askerlerin kullanımına sunmuş ancak hedef vurma başarılarının artmadığı, bazı durumlarda düştüğü gözlenmiştir. İnsan makine etkileşimi, bu yıllarda gündeme gelmiş, teknik sistemlerin performanslarının yalnızca teknik kaabiliyetlerde olmadığı, operatör performansının da belirleyici olduğu anlaşılmıştır.

İnsan Bilgisayar Etkileşimi

Bilişim teknolojisinin gelişmesi ile ilk yıllarda makina kodu ile oluşturulan yazılımlar, daha sonra "insan tarafından programlanabilmeleri" için "programlama dilleri" ile desteklenmiştir. Programların önceden yazılarak şeritlere ya da kartlara yüklenip manuel olarak operatör tarafından sistemde koşulmasından "etkileşimli" ve "çok kullanıcılı" interaktif sistemlere geçilmiştir. İnsan faktörü burada da kalmamış, etkileşimli konsol sistemleri, ışıklı kalem ve sonrasında fare ile desteklenmiştir. Başlangıçta bilgisayarları yalnızca programcıların kullandığı dönem sona ermiş ve "son kullanıcı" ile "programcı" sıfatı ile iki tip bilgisayar kullanıcısı ortaya çıkmıştır. Programcı tarafında üst düzey programlama dilleri, yeniden kullanılabilirliğe yatkın dil yapısı, tümleşik geliştirme ortamı, nesneye dayalı programlama gibi yazılım geliştirmeyi kolaylaştırıcı ve kaliteyi artırıcı özellikler gündeme gelmiştir. Son kullanıcı tarafında ise kolay kullanılabilirlik, etkinlik ve kullanıcı tatmini belirleyici olmuştur. Günümüzde teknik olarak birçok problem farklı üreticiler tarafından üretilen ürünlerle çözülebilmekte, bu nedenle müşteri tercihlerini ikinci faktörler belirlemektedir.

İnsan Bilgisayar Etkileşimi, İngilizce adı ile HCI (Human Computer Interaction), yukarıda anlatılan perspektifte, etkileşimli bilgisayar sistemlerinin, tasarım, analiz ve idame süreçlerinde insan faktörünü gözönünde bulunduran bilim dalıdır.

Son 10 yıldan bu yana bilişim sektöründe popüler olması ve büyük önem kazanması boşuna değildir. Yapılan araştırmalara göre yazılım geliştirmede kaynak kodun yaklaşık yarısı kullanıcı etkileşimini sağlayan arayüz için yazılmaktadır. Yine bir başka araştırmaya göre ürün teslim sonrası geri dönüşlerin ve hata ayıklama işlemlerinin yüzde 70'i kullanılabilirlik problemlerinden, yani kullanıcı etkileşiminden kaynaklanmaktadır. Dolayısı ile yazılım sektöründe İnsan Bilgisayar Etkileşimi alanında profesyonel çalışmalara hızla ilgi artmış, başarının anahtarının kullanıcıdan geçtiği ortaya çıkmıştır.

Bir Ortaçağ askerinin fiziksel ve bilişsel kapasitesi günümüz askeriyle tamamen aynıdır.

Modern silahlarda çok parametre olması nedeniyle insan makine etkileşimi büyük önem taşımaktadır.

Bir sistem ne kadar teknik olarak ileri olursa olsun, o sistemle yapılabilecek işlerin sınırı, kullanıcı etkileşiminde bitmektedir. Gelişen teknoloji ve yaşam tarzı ile çevremizde oluşan ve kontrol edilmesi gereken parametre sayısı, önceki dönemlerle kıyaslanamayacak derecede yüksektir.

Neden Humexis?

Yazılım piyasasında yıllardır son kullanıcı düşünülmeden hazırlanmış binlerce ürün bulunmaktadır. Bu ürünler büyük çaplı kurumsal ürünler olabileceği gibi çok özel uygulamalara hitap eden ürünler olabilir. Düşük kullanılabilirliğe sahip olan birçok yazılım, binlerce dakika işgücü kaybına, kaybedilen fırsatlara, bazı durumlarda ise insan hayatına malolabilmektedir. Yapılan araştırmalarda pilot hatası olarak adlandırılan birçok uçak kazasının aslında kullanılabilirlik sorunlarından kaynaklanmış olduğu görülmektedir. Sektörde yapılan hatalar, yıllardan beri tekrarlanmakta, ancak soruna profesyonel anlamda yaklaşım sergilenmediği, insan bilgisayar etkileşimi prensipleri dikkate alınmadığı için bir gelişme kaydedilememektedir. Özellikle giderek karmaşık hale gelen kurumsal yazılımların kayıp işgücü, düşük kullanıcı performansı, yorgunluk ve mutsuzluk, hatalı operasyonlar gibi bir dizi soruna yol açtıkları, bu sorunların ciddi boyutlara ulaşabildiği, çoğunlukla da "kullanıcı hatası" olarak dile getirildiği ve çözümlenmediği gözlenmektedir.

Uzun yıllardan bu yana İnsan Makine Etkileşimi alanında çalışmış olan akademik ve profesyonel personel, bu konunun kurumsal boyutlarda ciddi olarak ele alınması gerektiğine karar vermiş ve bir ekip olarak örgütlenmiştir. Endüstriyel Ar-Ge deneyimlerini Akademik bilgilerle destekleyerek yazılım sektöründe büyük hamleler yapılabileceğine Humexis ekip olarak inanmaktadır. Yukarıda sözü geçen ve yıllardır dikkat çekmeye çalıştığımız noktaların yazılım sektöründe dikkate alınmadıklarını, konu ile ilgili yeterli bilgi ve anlayışın yerleşmemiş olduğunu gözlemiş ve bu amaçla yazılım sektörüne doğrudan ve özelleştirilmiş hizmete karar vermiştir.

Kurumunuzda İnsan Bilgisayar Etkileşimi alanında hizmet alımına ihtiyacınız olduğunda Humexis ekibi sorunlarınıza uygun çözümlerle sizin yanınızda olacaktır.