İyi tasarlanmış bir bilgi mimarisi, sistem kullanıcılarının sistemi ilk kez kullanımlarında ve daha sonraki kullanımlarında aradıklarını kolayca ve zahmetsizce bulmaları ve işlemlerini yapabilmelerini sağlar. Özellikle web sitelerinin başarılı olabilmesi bakımından bilgi mimarisi en önemli rolü oynamaktadır. Bilgi mimarisi, içeriğin nasıl yapılandırılacağı, etiketlendirileceği gibi konularda sistem geliştirme ekibine yol haritası çizer.

Güçlü bir bilgi mimarisi özellikle büyük sistemler ve yoğun bilgi içeriği mevcut olan sistemlerde daha ön plana çıkmaktadır. Hatalı bilgi mimarisi, web kullanıcılarının siteyi terketmelerine ya da güçlükle ve düşük performans ile kullanmalarına yol açar.

Bu amaçla Humexis metodolojisi aşağıdaki kapsamda izlenir:

  • Ön çalışma: İş süreçlerinin, amaçların, müşterilerin ve sistemin içerdiği bilginin analizidir.
  • Araştırma: Sistem içeriği hakkında kullanıcıların ne düşündüklerinin saptanmasıdır. Bu aşama genellikle kart dizme yöntemi ile gerçekleştirilir.
  • Oluşturma: Sizin sistem geliştirme ekibinizle birlikte bilgi mimarisi modeli ya da modelleri geliştirilir.
  • Test: Geliştirilen bilgi mimarisi test edilerek neyin uygun olduğu neyin olmadığı hakkında bilgi sahibi olunur ve döngüsel tasarım yöntemi ile düzeltmeler yapılır, test tekrarlanır.
  • Yapılandırma: Mevut bilgi içeriği geliştirilen mimariye göre yapılandırılır.

Bilgi Mimarisi Kazanımları
Bilgi mimarisi yaklaşımımız oldukça anlaşılır ve basit olarak uygulanabilir, alandaki temel ve denenmiş prensipleri gözönünde bulundurur. Bilgi mimarisi prensipleri uzun yıllar içerisinde gerek akademik, gerekse pratik sahada geliştirilmiş prensiplerdir. Bilgi mimarisi oluşturma hizmetinde, döngüsel tasarım ile kullanıcı merkezli birden fazla test yapılması mümkündür. Müşterilere yararlı olacak kritik bilgilerin çok hızlı bir biçimde ulaştırılmasını sağlar. Verilen kararlar geliştirme ekibinin ya da sistem paydaşlarının şahsi görüşlerine göre değil, kullanıcıların gerçek girdileri ile verildiği için başarı oranı yüksek, kullanıcı merkezli bir biçimdedir.

Bilgi Mimarisi Sonuçları
Sistem mimari haritasi sistem mimarisi çalışması sonucunda oluşturulur ve teslim edilir. Sistem mimari haritasını tamamlayan mimari tasarım raporu, uygulanan tekniği ve nedenlerini açıklayan, yapılan testlerin sonuçlarını yorumlayan ve kararları gerekçeleri ile belirten şekilde firmanıza teslim edilir. Mevcut bilgilerin yapılandırılması amacıyla yol gösterici yapılandırma haritası, sistem mimari harıtasını tamamlayacak biçimde oluşturulur. Yeni içerik yapılandırma haritasına bağlı kalınarak sistem geliştirme ekibiniz tarafından tamamlanacaktır.