Kaliteli ürün ve hizmetler kendi kendine oluşmamaktadır. Dikkatle üzerinde çalışılması, müşteri veya kullanıcılar için en uygun şekilde tasarlanması gereklidir. İyi bir müşteri hizmetinin verilebilmesi, hizmetlerin tek bir etkileşimden ibaret olmaması nedeniyle güçtür. Müşteriler, firmanızla muhtemelen farklı kanallardan farklı zamanlarda temas kuracaklar ve farklı deneyim yaşayacaklardır. Müşterinin firmanız ile ilişkisi tek bir filimden daha çok sürekli devam eden diziye benzetilir. Hizmetler ise değişik seviyelerde gerçekleşir. Bazıları basit bir bilgi sağlanması kapsamında olabilirken bazıları yeni bir iş kurmak kadar güç olabilir.

Bunların ışığında iyi bir hizmet tasarımı için aşağıdaki konularda çalışmak gereklidir:

    • Mevcut müşterilerin deneyimleri
    • Müşterilerin zihinlerinde bulunan ideal hizmet deneyimlerinin ortaya konması
    • Mevcut ile ideal arasındaki boşluğun doldurulması

Sözkonusu çalışmalarda her projenin ihtiyacı farklı olabilmekte ve farklı tekniklerin uygulanmasını gerektirmektedir. Humexis, ekibinizle birlikte firmanızın vereceği hizmetin tasarımı konusunda size kendi teknikleri ile yardımcı olmaktadır.

Hizmet Tasarımı Kazanımları
Sektörlerde kabul gören görüş, müşteri için iyi olan şeylerin firmanız için de iyi olduğudur. Hizmet tasarımı sayesinde firmanızın hizmet sağlanmasında oluşabilecek revizyonlardan sakınarak hizmeti daha hızlı oluşturması ve bu nedenle maliyetleri düşürmesi mümkündür.

Güçlü bir hizmet tasarımı ile müşteri bağlılığı artacak ve marka imajını iyileşecektir. Hizmetlerinizin kullanımı artarken firmanız, doğru yolu tercih etmiş olmasından emin bir biçimde başarı grafiğini yükseltecektir.

Gerek firmanızda çalışanlar, gerekse sistem kullanıcıları, müşteriler güçlü bir hizmet tasarımı uygulanması sonucunda memnun ve daha mutlu olacaklardır.

Hizmet Tasarımı Sonuçları
Hizmet tasarımı süreci sonunda hizmet tasarım raporu, sistem haritası ve iş süreçleri diyagramı oluşturulur. Mevcut müşterilerden elde edilen deneyimler size raporlanarak önem sırasına göre teslim edilir. Halihazırda verilmekte olan hizmetlerin adaptasyonu amacıyla adaptasyon yol haritası çizilir.