Kullanıcı testleri gerçek sistem kullanııclarının geliştirdiğiniz sisteme ya da hizmete olan tepkilerini, ihtiyaçlarının yeterince karşılanıp karşılanmadığını, bunun ne derece başarıldığını ortaya koyar. Genellikle sistem tasarımı aşamasında kullanıcıların nasıl hareket edeceği tam olarak kestirilemez. Humexis, kullanıcıların sistemi ya da prototipi kullanırken göstermiş oldukları gerçeği temsil eden davranışları ve performansı analiz ederek sonuçlar çıkarır.

Test edilebilecek olan ürünler çeşitli türde olabilir;

  • Web siteleri,
  • Yazılım,
  • Mobil yazılım,
  • Mobil cihazlar,
  • Fabrika üretim ve kontrol cihazları,
  • Fiziksel ortamların kendisi test edilebilir.

Testler, kullanıcı merkezli tasarım döngüsünün her aşamasında yapılabilir. Yapılacak olan testler için sistemin ofisimize taşınmasına gerek olmadan çalışmalar yapılabilmektedir. Gerektiğinde kullanıcının kullanım senaryosuna uygun olarak kullanıcı ortamında da testler yapılmaktadır.

Kullanılabilirlik deney ekibimiz kullanıcıların karmaşık ve zihin bulandırıcı bulabilecekleri noktaları ortaya çıkarır, pratik ve uygulanabilir önerilerle nasıl düzeltileceği konusunda size bilgi sunar.

Kullanıcı Testleri Kazanımları
Kullanıcı testleri firmanıza, ürününüzü kullanacak olan kullanıcıların beklenti ve motivasyonlarının, sisteminizle etkileşim sırasındaki duygularının ulaştırılmasını sağlar. Sistem kullanıcılarının kaybolmaları sonunda nasıl tekrar toparlandıklarını, hangi yollardan dolaştıklarını kanıtlı raporlarla ortaya koyar ve bu şekilde sistemin mükemmeleştirilmesini sağlar.

Bazı durumlarda sistem tarafından sağlanan bilgilerin değeri kullanıcılar tarafından tam olarak anlaşılamamakta, öngörülen verimli ve etkin kullanım senaryolarına ulaşılamamaktadır. Humexis kullanıcı testleri; sistem kullanıcılarının sunmuş olduğu bilgileri özümseyip özümsemediğini ortaya koyacak sonuçlara ulaşabilmektedir. Bu sayede alternatif ve geliştirilmiş bilgi sunumu ve navigasyon stratejileri oluşturulmasına olanak sağlanmaktadır.

Kullanıcı Testleri Sonuçları
Test edilen sistemin karakteristik özelliklerine bağlı olarak test çıktıları değişebilmektedir. Genellikle test raporları tablolar halinde ya da gözlenen problemlerin listesi ve bu problemlerin önem derecelendirmesini içerir. Test raporlarında işaretlenmiş grafik bilgi, ekran çıktıları ve sözkonusu sorunlara çözüm olabilecek tavsiyeler bulunmaktadır.

Kullanıcı testleri sınucunda önemli miktarda miktarda video kayıt elde edilmektedir. Problemli olan noktaların ele alınabilmesi için test sırasında elde edilen videolardan üretilen kısa süreli video klipler, sistem geliştirme ekibinize, verilen raporların yanında tamamlayıcı olarak oldukça etkili ve ikna edici bilgi sunabilmektedir.