Geliştirilmesi tamamlanmış olan tasarımların hızlı ve ekonomik bir biçimde “kullanılabilirlik mühendisleri” tarafından değerlendirilmesi ile çok ciddi boyutlarda (Oran verebilir miyiz?) kullanıcı deneyiminde gelişme sağlanabilmektedir. Uzman incelemesi hizmetinde; humEXis insan bilgisayar etkileşimi uzmanları geliştirilen sistemin, prototipin ya da tasarımın kullanıcı perspektifinden değerlendirmesini bilimsel yöntemler kullanarak gerçekleştirmektedir. Uzmanlarımız, sisteminizin farklı perspektiflerde ne kadar kolay kullanılabilir olduğunu belirler. Menü yapısı, navigasyon özellikleri, bilgi yoğunluğu ve organizasyonu, kullanıcı görev tamamlama kolaylığı, görsel ve diğer öğelerin uygulama içi ve uygulamalar arası uyumu detaylı olarak incelenir. İnceleme sonuçları, yazılım veya sistemleri kullanan kullanıcıların daha mükemmel bir kullanıcı deneyimi yaşaması, etkin, yüksek verimliliğe sahip ve tatmin edici bir kullanım performansı için yazılım ekibini yönlendirir!

humEXis Uzman İncelemesinin Kazanımları

  • Esneklik: Uzman değerlendirmesi çalışmaları; kullanıcı merkezli tasarım sürecimizin tüm aşamalarında gerçekleştirilebilmektedir. İster tasarımınız kağıt üzerinde olsun, ister yarım geliştirilmiş olsun isterse tam test edilebilir nihai olgunlukta olsun uzman değerlendirmesi yapılması tüm aşamalarda mümkündür.
  • Hızlı Geri Dönüş: Uzman değerlendirmesi çalışması oldukça hızlı olarak gerçekleştirilebilmektedir. Değerlendirme sonucunda genellikle çok sayıda büyük önem taşıyan ve çözümü mümkün olan konulara dikkat çekilir ve önerilerde bulunulur.
  • Bilgi Odaklı: Değerlendirme yapan uzmanlarımız literatürde uzun yıllar oluşmuş bilgi birikimini ve kendi tecrübelerini kollektif bir biçimde müşterilerimize aktarmaktadır. Bu sayede kurumların yüzlerce test yapması yerine hazır deneyimden faydalanması ve optimum sonuçları elde edebilmesi mümkün olmaktadır.

humEXis Uzman İncelemesi Sonuçları
Uzman incelemesi çalışması sonuçları genellikle liste yapısında ve genellikle işaretlenmiş ekran çıktıları ile birlikte verilir. Çıktılar kullanılabilir bir formatta teslim edilir. Uzman incelemesi çıktıları projelerin paydaşlarına dağıtılıp görüşleri alınabilecek ve değerlendirme yapılmasını sağlayacak özelliklere sahiptir. Görsel olarak ifade edilen problemler ve geliştirme noktaları, geliştiricilerin kolaylıkla problemi bulmalarını ve düzeltme için harekete geçmelerini sağlar. Ortaya konan problemlerde önceliklendirme yapılmaktadır. Bu sayede geliştirme ekibinin önemli problemleri daha kısa sürede çözmesi, kısıtlı kaynak sözkonusu olduğunda öncelikle en önemli problemlerin ele alınması mümkün hale gelmektedir. Bunun sonunda uzman incelemesinin geri dönüşü en yararlı bir seviyede gerçekleşir.

Humexis olarak basit bir web sayfası ya da karmaşık bir sistemin tasarımı konusunda hizmet vermekteyiz. Ekip olarak akla yatan, kullanımı kolay ve zevkli arayüzlerin oluşturulması konusunda azami hassasiyet göstermekte ve prensiplerimizi uygulamaktayız. Web sitesi, kiosk ya da uygulama tasarımında hızlı prototip yaklaşımını, kullanıcı ve iş gereksinimlerinin modern yöntemlerle eldesi ile birleştirmekteyiz.